پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اصفهان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اصفهان 311 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اصفهان باید ابتدا 0311 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اصفهان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0311123456 را وارد نمایید. شهرستان اصفهان از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد اصفهان چند است) (پیش شماره 311) (پیش شماره اصفهان) (0311 کد کدام شهر است؟) (پیش شماره 0311) (کد 311 کدام شهر است) () (پیش شماره شهر اصفهان) (کداصفهان) (311 کد کدام شهر ایران است) (جندهای اصفهان) (پیش شماره اصفهان چند است) (پيش شماره اصفهان) (پیش شماره311) (شماره تلفن جندهای اصفهان) (کد شهرستان اصفهان چند است ب) (کد شهر اصفهان چند است) (پيش شماره شهرستان اصفهان)