پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اردیب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اردیب 324447 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اردیب باید ابتدا 0324447 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اردیب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0324447123456 را وارد نمایید. شهرستان اردیب از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده