پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارجنگ/کهرت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارجنگ/کهرت 3712238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارجنگ/کهرت باید ابتدا 03712238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارجنگ/کهرت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 03712238123456 را وارد نمایید. شهرستان ارجنگ/کهرت از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده