پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اراضی/باغ ملک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اراضی/باغ ملک 335532 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اراضی/باغ ملک باید ابتدا 0335532 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اراضی/باغ ملک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0335532123456 را وارد نمایید. شهرستان اراضی/باغ ملک از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده