پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آران/بیدگل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آران/بیدگل 362272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آران/بیدگل باید ابتدا 0362272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آران/بیدگل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0362272123456 را وارد نمایید. شهرستان آران/بیدگل از توابع استان اصفهان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره آران و بیدگل) (کد شهرستان آران و بیدگل) (پیش شماره اران بیدگل) (کد تلفن آران و بیدگل) (کد آران و بیدگل) (پیش شماره شهر آران و بیدگل) (پیش شماره اران و بیدگل) ()