پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نیگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نیگ 5625465 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نیگ باید ابتدا 05625465 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نیگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05625465123456 را وارد نمایید. شهرستان نیگ از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده