پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نوغاب پسکوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نوغاب پسکوه 562554 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نوغاب پسکوه باید ابتدا 0562554 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نوغاب پسکوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562554123456 را وارد نمایید. شهرستان نوغاب پسکوه از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوغاب پسکوه)