پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نقنج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نقنج 561241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نقنج باید ابتدا 0561241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نقنج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0561241123456 را وارد نمایید. شهرستان نقنج از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده