پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میریک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میریک 561531 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میریک باید ابتدا 0561531 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میریک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0561531123456 را وارد نمایید. شهرستان میریک از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میریک)