پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مرک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مرک 5615218 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مرک باید ابتدا 05615218 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مرک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05615218123456 را وارد نمایید. شهرستان مرک از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده