پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گسک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گسک 562239 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گسک باید ابتدا 0562239 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گسک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562239123456 را وارد نمایید. شهرستان گسک از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده