پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گزیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گزیک 562326 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گزیک باید ابتدا 0562326 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گزیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562326123456 را وارد نمایید. شهرستان گزیک از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان گزیک)