پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گز 5622384 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گز باید ابتدا 05622384 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05622384123456 را وارد نمایید. شهرستان گز از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان گز)