پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من بر اثر تصادف ضربه به بینی واطراف ان وارد شده ومتورم شده بود واز داخل حلقم نگاه می کردم خونریزی داشتم به مدت 15 روز البته خونریزی از حلقم نبود بلکه به خاطر ضربه ازبینی بود برای درمان سینوزیت ایا مصرف انفیه برایم ضرر دارد وایا عنبر نسارا عوارض ندارد

1 پاسخ 1

سلام .انفیه مصرف نکنید . عنبرنسارا برای درمان سینوزیت مزمن اشکال ندارد .

برگرفته از : http://www.drsheikhsajadieh.ir/ (دکتر حسین شیخ سجادیه)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده