پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فنود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فنود 5622386 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فنود باید ابتدا 05622386 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فنود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05622386123456 را وارد نمایید. شهرستان فنود از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنود)