پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره لهستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور لهستان 48 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور لهستان باید ابتدا 0048 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لهستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0048123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0048912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره لهستان) (پیش شماره 0048) (پیش شماره کشور لهستان) (پيش شماره لهستان) (شماره تلفن لهستان) ()