پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فدشک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فدشک 562426 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فدشک باید ابتدا 0562426 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فدشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562426123456 را وارد نمایید. شهرستان فدشک از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فدشک)