پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شوسف چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شوسف 562662 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شوسف باید ابتدا 0562662 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شوسف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562662123456 را وارد نمایید. شهرستان شوسف از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده