پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوحصاران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوحصاران 562833 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوحصاران باید ابتدا 0562833 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوحصاران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562833123456 را وارد نمایید. شهرستان دوحصاران از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده