پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهک 5626633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهک باید ابتدا 05626633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05626633123456 را وارد نمایید. شهرستان دهک از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده