پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خونیک سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خونیک سفلی 5626226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خونیک سفلی باید ابتدا 05626226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خونیک سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05626226123456 را وارد نمایید. شهرستان خونیک سفلی از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خونیک سفلی)