پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاهک موسویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاهک موسویه 562532 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاهک موسویه باید ابتدا 0562532 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاهک موسویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562532123456 را وارد نمایید. شهرستان چاهک موسویه از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چاهک موسویه)