پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاه عباس اردنی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاه عباس اردنی 5626276 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه عباس اردنی باید ابتدا 05626276 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه عباس اردنی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05626276123456 را وارد نمایید. شهرستان چاه عباس اردنی از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده