پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاه حسن سموری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاه حسن سموری 5626275 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه حسن سموری باید ابتدا 05626275 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه حسن سموری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05626275123456 را وارد نمایید. شهرستان چاه حسن سموری از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده