پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیش بر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیش بر 562557 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیش بر باید ابتدا 0562557 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیش بر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0562557123456 را وارد نمایید. شهرستان پیش بر از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده