پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیدسک منند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیدسک منند 5623396 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیدسک منند باید ابتدا 05623396 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیدسک منند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05623396123456 را وارد نمایید. شهرستان بیدسک منند از توابع استان خراسان جنوبی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بیدسک)