پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام.پسرى هستم29سال مجرد.9سال است که باالتهاب پروستات مواجع هستم.دراین مدت به متخصصین زیادى مراجع کردم وداروهایى که دراین خصوص میباشدتجویزکردن.ولى تأثیرى نداشت.مشکل من ازجایى آغازشدکه براى استرس خودبه پزشک مغزواعصاب مراجع کردم وبراى من داروهاى فلوکسیتن.لورازپام.نورتریپتیلین تجویزکردن که تا3ماه مصرف کردم.آزمایشاتى مانندادرار.اسپرم.خون.سونوگرافى.نوارمثانه.سیستوسکوپىدرهمه آنهاهمه چیزنرمال بوده وعفونتى وجودنداشت.این التهاب باعث حرکت منى درآخرادرارم نیزشده است.من درگذشته زیادخودارضائى میکردم وچندباربادست ازخروج منى جلوگیرى کردم.لطفاراهنمایى کنید.

1 پاسخ 1

با درود.خروج ترشحات مشابه منی در آخر ادرار ، طبیعی است.این ترشحات ، سرریز کیسه های سمینال وزیکل هستند که بخشی از ترکیبات تشکیل دهندۀ مایع منی در آنها ذخیره می شود و اگر مایع منی مدتی تخلیه نشود، این ترشحات در پایان ادرار کردن خارج می شوند و خروج آنها طبیعی است و ربطی به التهاب پروستات یا خودارضایی ندارد.در مورد التهاب پروستات هم ذکر نکرده اید که چه علائمی دارید.در هر صورت اگر علائم التهاب پروستات را داشته باشید ، اگرچه به خوبی به درمان پاسخ نمی دهد ولی خطرناک هم نیست و گاهی خود به خود بهبود می یابد.

برگرفته از : http://www.drgharaati.ir/ (دکتر محمد رضا قرائتی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده