پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مگه وقتی برنج آبکش میشه آب مواد خوب برنجو از بین نمیبره یا به طور کلی آب برنج مگه سرشار از پروتین نیست؟......2.چرا فرمودید برنج آبکش برای من بهتره؟.....3.(دم کردن ماکارانی نشاسته قابل هضم را بالاتر می بره) باعرض پوزش متوجه نشدم؟.... تشکر

1 پاسخ 1

اب برنج سرشار از پروتیین نیست.. ویتامین های برنج ابکش کمتره و کربوهیدراتش.. پس پروتتین با ابکش کمتر نمیشه به صورتیکه چشمگیر باشه...اوکی؟؟؟؟2: چون برنج آبکش نشاسته ش کمتذ میشه برای تو بهتره که فیتنس کار می کنی..3:نشاسته ماکارانی با دم کردن بیشتر میشه.. متوجه شدی؟تو باید سعی کن نشاسته کمتر مصرف کنی

برگرفته از : http://www.dietkazemi.ir/ (پروانه کاظمی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده