پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور فرانسه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت فرانسه (France) پاریس (Paris) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت فرانسه) (پایتخت فرانسه کجاست) (پایتخت کشور فرانسه کجاست) (نام پایتخت فرانسه) (مرکز فرانسه کجاست) (پايتخت فرانسه) (پایتخت کشور فرانسه) () (پایتخت پاریس) (مرکز فرانسه) (پاریس پایتخت کجاست) (فرانسه کجاست) (پایتخت فرانسه کجاست؟) (پایتخت فرانسه چه نام دارد) (نام مرکز فرانسه) (اسم پایتخت فرانسه) (پاىتخت فرانسه) (مرکز فرانسه چه نام دارد) (پایتخت+فرانسه) (پایتخت+کشور+فرانسه+کجاست) (پایتخت کشورفرانسه) (پایتخت کشور فرانسه کجاست ؟) (پایتخت فرانسه؟) (پای تخت فرانسه) (پاتخت فرانسه) (پایتخت فرانسه چیست) (کشور فرانسه پایتخت) (پایتخت فرانسه چیست؟) (پایتخت پاریس کجاست) (پاریس پایتخت کجاس) (پاریس پایتخت کدام کشور است؟) (پایتخت فرانسه ) (نام کشور فرانسه) (اسم پايتخت فرانسه) (بایتخت فرانسه چه نام دارد) (نام پایتخت فرانسه ) (درشکه) (|ایتخت کشور پاریس) (پایتخت کشور اسپانیا) (پایتخت کشور روسیه کجاست)