پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام : فردی 55 ساله هستم حدود یکماه پیش یک برامدگی در روی سرم پیش امد شبیه جوش بود و بعد از بک مدت با کشیدن برس بر روی ان شروع به خونریزی کرد و این موضوع چند بار تکرار شد که در نهایت به متخصصین بیمارستان رازی مراجعه کردیم و عنوان شد که میبایست جراحی شده و جوش فوق را دراورده و بیوپسی نماییم و نتیجه ان به شرح زیر است . میخواهم بدانم هماژیون چیست و چگونه تشکیل میشود و راه درمان ان چیست و ایا اگر دوباره و چند بار دیگر این موضوع تکرار شود میبایست همیشه عمل کرد و ایا را ه دیگری در این زمینه وجود دارد یا خیر . scalp lesion ;skin biopsy : lobular capillary hemangioma

1 پاسخ 1

سلام همانژیوم یک نوع خال عروقی است که با لیزر و جراحی قابل درمانه.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده