پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام و تشکر.پسری دارم2سال و8ماهه.یک ماه است دچار لکنت زبان شده.اول هرکلمه را چندبارتکرارمیکند. بببباباککککجامممممیری(باباکجامیری)ازگرگ خیلی میترسد.خودمون هم از گفتن بعضی کلمات یا انجام بعضی رفتارهانهیش میکردیم با عصبانیت.خودش آگاهی ندارد.رفتار،احساسات و توجه مان بهش خیلی زیادترشده.شباکنارمان میخوابد.بازی باهاش میکنیم.تحملمان درگفتارش بسیار خوب و منطقی است.عجله نمیکنیم.عوام میگویندزودگذراست.خواهشمند است برای بهبود کامل راهنمایی کنید.حداکثرچقدر زمان میبرد؟با تشکرمجدد

1 پاسخ 1

سلام ،معمولا ناروانی هایی که در این سن به وجود می آیند گذرا و به دلیل عبور از یک مرحله ی گفتار ی به سطح بالاتر است. ولی بهتر است یک جلسه مشاوره با آسیب شناس گفتار و زبان داشته باشید . سالم باشید

برگرفته از : http://www.vahidehsoltani.ir/ (وحیده سلطانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده