پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:1.استفاده از روغن ما یع سرخ کردنی وتخم مرغ برای فرد مبتلا به کبد چرب ،گرید 1مضر است 2. کبد چرب ،گرید1قابل درمان است ونیاز به دارو دارد یا با رژیم رفع می شود؟

1 پاسخ 1

باسلام اصولا بهترین درمان برای کبدچرب رعایت یک رژیم غذادی اصولی ودرصورت داشتن اضافه وزن رعایت یک رژیم کاهش وزن تدریجی واصولی میباشددرنظرداشته باشیدکه دراین موردنبایدناگهانی وزن خودراکم کنیم(استفاده ازتخم مرغ وروغن مایع درحدمتعادل اشکال ندارد

برگرفته از : http://www.nut-heidari.ir/ (حسن حیدری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده