پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره گابون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور گابون 241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور گابون باید ابتدا 00241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گابون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00241123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00241912123456 را شماره گیری نمایید.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده