پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مهدی شهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مهدی شهر 232362 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مهدی شهر باید ابتدا 0232362 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مهدی شهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232362123456 را وارد نمایید. شهرستان مهدی شهر از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده