پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان معلمان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان معلمان 232544 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان معلمان باید ابتدا 0232544 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در معلمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232544123456 را وارد نمایید. شهرستان معلمان از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان معلمان)