پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدآباد 232432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدآباد باید ابتدا 0232432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232432123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدآباد از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده