پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مایان/وامرزان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مایان/وامرزان 232547 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مایان/وامرزان باید ابتدا 0232547 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مایان/وامرزان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232547123456 را وارد نمایید. شهرستان مایان/وامرزان از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده