پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر فیستول معقد عمل نشود چه عوارضی دارد؟

1 پاسخ 1

سلام، ترشح و درد مداوم، خطر عفونت های شدید ناحیه معقد و در زمان های خیلی طولانی احتمال بدخیمی در موضع

برگرفته از : http://www.drnasresfahani.ir/ (دکتر عباسعلی نصر اصفهانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اگر فیستول عمل نشود) ()