پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرمسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرمسار 232422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرمسار باید ابتدا 0232422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرمسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232422123456 را وارد نمایید. شهرستان گرمسار از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گرمسار) (کد شهرستان گرمسار) (کد گرمسار) () (پيش شماره گرمسار) (کد شهر گرمسار) (کد تلفن شهر گرمسار) (پیش شماره شهرستان گرمسار)