پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهن آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهن آباد 232457 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهن آباد باید ابتدا 0232457 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهن آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232457123456 را وارد نمایید. شهرستان کهن آباد از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده