پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه شوکت/و/خوریان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه شوکت/و/خوریان 273342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه شوکت/و/خوریان باید ابتدا 0273342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه شوکت/و/خوریان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0273342123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه شوکت/و/خوریان از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شوکت)