پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فولادمحله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فولادمحله 231368 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فولادمحله باید ابتدا 0231368 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فولادمحله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0231368123456 را وارد نمایید. شهرستان فولادمحله از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فولادمحله)