پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فرات چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فرات 232584 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فرات باید ابتدا 0232584 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فرات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232584123456 را وارد نمایید. شهرستان فرات از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده