پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علا 231344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علا باید ابتدا 0231344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0231344123456 را وارد نمایید. شهرستان علا از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده