پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طزره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طزره 232549 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طزره باید ابتدا 0232549 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طزره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232549123456 را وارد نمایید. شهرستان طزره از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طزره)