پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام پسری 21ساله هستم و 6سال خودارضایی به صورت هفته ای 1بار انجام داده ام !! الآن دچار زود انزالی هستم و3ماهه ترک کرده ام ولی جنب نشده ام آیا با ترک خودارضایی زودانزالی از ببین میرود؟ و آیا جنب نشدن دلیل ناتوانی جنسی میتواند باشد؟ موفق و موید باشید

1 پاسخ 1

با سلام.1- ارتباط اثبات شده ای بین خود ارضایی و زودانزالی وجود ندارد. 2- جنب نشدن شما دلیل بر ناتوانی جنسی نیست. 3- طبیعی هستید.

برگرفته از : http://www.drgharaati.ir/ (دکتر محمد رضا قرائتی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خودارضایی) (جنب) (محتلم نشدن)