پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهمیرزاد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهمیرزاد 232366 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهمیرزاد باید ابتدا 0232366 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهمیرزاد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232366123456 را وارد نمایید. شهرستان شهمیرزاد از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان شهمیرزاد) (شهرستان شهميرزاد) (پیش شماره شهمیرزاد) ()