پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/والفجرگرمسار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/والفجرگرمسار 232444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک صنعتی/والفجرگرمسار باید ابتدا 0232444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک صنعتی/والفجرگرمسار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232444123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک صنعتی/والفجرگرمسار از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده