پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خسته نباشیددختری22ساله هستم دارای پوستی مختلط ومستعدجوش می باشم چندسالی است بخاطرجوشهایم تحت درمانم ودکترضدآفتاب مدیلن فاقدچربی برایم تجویزکردندالان جوشهای صورتم بهترشده اندوگاهی اوقات یک جوش میزنم به نظرشماهمین ضدآفتاب رااستفاده کنم یاضدآفتاب دیگری راپیشنهادمی کنید(بعضی جاهای صورتم دچارلک شده است)

1 پاسخ 1

برای جوشها می توانید هر شب 1 ساعت بعد از شام 1 کپسول داکسی سایکلین بخورید و برای جای لک ها گلای کو آ 12درصد ISIS استفاده کنید و کرم ضد افتاب فاقد چربی با اس پی اف 60 الارو رنگی

برگرفته از : http://www.drgitafaghihi.ir/ (دکتر گیتا فقیهی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کرم گلای کو آ)