پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/دامغان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/دامغان 232521 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک صنعتی/دامغان باید ابتدا 0232521 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک صنعتی/دامغان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232521123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک صنعتی/دامغان از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده